หมายเลขสั่งซื้อของฉันคืออะไร

วิธีดูหมายเลขการสั่งซื้อ Mobizen / การลบโฆษณาพรีเมียม
 
หมายเลขการสั่งซื้อเป็นข้อมูลระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกันเพื่อตรวจสอบข้อมูลการสมัครสมาชิก / การซื้อในแอปจาก Google Play สามารถตรวจสอบหมายเลขคำสั่งซื้อได้จากบัญชีอีเมลของคุณที่ซื้อหรือศูนย์เรียกเก็บเงินของ Google

ตรวจสอบหมายเลขคำสั่งซื้อจาก Gmail

อีเมลจะถูกส่งเป็นใบเสร็จรับเงินเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์จาก Google Play ค้นหาหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณในอีเมลนี้
 
★สำคัญ! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลที่ใช้ซื้อ Mobizen Premium
 1. ค้นหา [ใบเสร็จรับเงิน Mobizen] จาก Gmail
 2. เลือก [ใบเสร็จของใบสั่งซื้อ Google Play] ของผลิตภัณฑ์ Mobizen ที่ซื้อ
 3. ตรวจสอบ [หมายเลขการสั่งซื้อ] จากใบเสร็จรับเงิน
  • ป้อนเฉพาะตัวเลข 17 ตัวแรกยกเว้น X ใน Mobizen
  • ตัวอย่าง: GPA.xxxx-xxxx-xxxx-xxxxx..X

mobizen_order_th.jpg

ตรวจสอบหมายเลขคำสั่งซื้อจากศูนย์เรียกเก็บเงินของ Google

หากไม่พบหมายเลขคำสั่งซื้อใน Gmail ให้ลองค้นหาจากศูนย์เรียกเก็บเงินของ Google

ซื้อ Mobizen Premium

 1. เข้าสู่ระบบศูนย์เรียกเก็บเงินของ Google ด้วยบัญชีที่ใช้ในการซื้อ
 2. เลือก [การสมัครสมาชิกและบริการ] จากเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกเครื่องบันทึกหน้าจอ Mobizen (สำหรับ Samsung เท่านั้น) จากการสมัครและบริการ
 4. เลือก [ดูธุรกรรม]
 5. เลือก [การสมัครสมาชิก Mobizen Premium] จากหน้าจอที่ซื้อเสร็จสมบูรณ์
 6. จากหน้าจอใบเสร็จรับเงินที่ซื้อให้ค้นหา [รหัสคำสั่งซื้อ]
  • [รหัสคำสั่งซื้อ] เหมือนกับ [หมายเลขคำสั่งซื้อ]
  • ป้อนเฉพาะตัวเลข 17 ตัวแรกยกเว้น X ใน Mobizen
  • ตัวอย่าง: GPA.xxxx-xxxx-xxxx-xxxxx..X

ซื้อการลบโฆษณา Mobizen ในแอปแล้ว

 1. เข้าสู่ระบบศูนย์เรียกเก็บเงินของ Google ด้วยบัญชีที่ใช้ในการซื้อ
 2. เลือก [ประวัติการทำธุรกรรม] จากเมนูด้านซ้าย
 3. เลือก [การลบโฆษณา - เครื่องบันทึกหน้าจอ Mobizen] จากประวัติการทำธุรกรรม
 4. จากหน้าจอธุรกรรมโดยละเอียดให้ค้นหา [รหัสคำสั่งซื้อ]
  • [รหัสคำสั่งซื้อ] เหมือนกับ [หมายเลขคำสั่งซื้อ]
  • ป้อนเฉพาะตัวเลข 17 ตัวแรกยกเว้น X ใน Mobizen
  • ตัวอย่าง: GPA.xxxx-xxxx-xxxx-xxxxx..X

ข้อคิดเห็น 0