ความละเอียดในการบันทึกปัจจุบันของฉันไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ (500, 502)

บทนำ

ข้อความนี้ปรากฏขึ้นเมื่อความละเอียดที่เลือกไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้

 (500, 502) 

ความละเอียด

เปิดตัวช่วยบันทึก (Recording Wizard) จากการตั้งค่า หรือข้อความป๊อปอัพ

 

[การเปิด "ตัวช่วยบันทึก" จากป๊อปอัพ]

[การเปิด "ตัวช่วยบันทึก" จากการตั้งค่า]

  1. ไปยัง เมนู > การตั้งค่า > คลิกที่ลิงก์ภายใต้ตัวเลือก "การตั้งค่าวิดีโอ"

ข้อคิดเห็น 0