ฉันสามารถปรับปรุงคุณภาพการบันทึก / วิดีโอได้อย่างไร?

บทนำ

  • ปรับคุณภาพ ความละเอียด FPS เพื่อสร้างวิดีโอที่คมชัดยิ่งขึ้น
  • การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกควรได้รับการเปลี่ยนโดยสอดคล้องกับฮาร์ดแวร์ที่มี

การกำหนดค่าการบันทึก

เปิด Mobizen กดปุ่ม การตั้งค่า และเลือกการกำหนดค่าการบันทึก

 

วิดีโอเปรียบเทียบ:

  • ความล่าช้า / การข้ามเฟรม / คุณภาพที่ลดลงอาจพบเห็นได้หากการตั้งค่าการบันทึกไม่สามารถใช้งานร่วมกันกับฮาร์ดแวร์ที่มีให้ได้

การตั้งค่าที่แนะนำ: คุณภาพ 2.5Mbps, ความละเอียด 480p, FPS 30fps, ลายน้ำ ปิด

ข้อคิดเห็น 0