จะบันทึก/ถ่ายภาพหน้าจอของคุณด้วยแอป Mobizen ได้อย่างไร?

บทนำ

 • เรียนรู้วิธีการใช้แอป Mobizen เพื่อบันทึกและถ่ายภาพหน้าจออุปกรณ์มือถือ
 • ผู้ใช้สามารถบันทึก เล่นและแชร์วิดีโอที่บันทึกของเขาได้ด้วย Mobizen

อะไรคือ "การบันทึกและการถ่ายภาพหน้าจอ "?

 • Mobizen อนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปบันทึกหน้าจอของอุปกรณ์มือถือเช่นการเล่นเกม การสอนและคำแนะนำหรือหน้าจอที่ต้องการใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการ "รูท"
 • การบันทึกสามารถทำได้โดยมากถึงระดับ FULL HD 1080p @ 60 fps

วิธีการบันทึก

 1. แตะ [บันทึกหน้าจอ] ในแอปมือถือ Mobizen
 2. วิดเจ็ตการบันทึกจะเปิดขึ้นบนหน้าจอมือถือ แตะวิดเจ็ตการบันทึกเพื่อเลือกหนึ่งในสามตัวเลือก สามารถบันทึกหน้าจอมือถือได้โดยการการแตะปุ่มบันทึก
 3. คุณยังสามารถบันทึกหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ PC

วิธีการถ่ายภาพ

 1. แตะ [บันทึกหน้าจอ] ในแอปมือถือ Mobizen
 2. วิดเจ็ตการบันทึกจะเปิดขึ้นบนหน้าจอมือถือ แตะวิดเจ็ตการบันทึกเพื่อเลือกหนึ่งในสามตัวเลือก สามารถบันทึกหน้าจอมือถือได้โดยการแตะปุ่มบันทึก
 3. คุณยังสามารถบันทึกหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ PC

การใช้

 1. การบันทึกเกม
  • บันทึก จัดเก็บและแชร์ทักษะการเล่นที่ดีที่สุดของคุณในเกม. 
  • ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=IiNy4nABbBE
 2. การบันทึกวิดีโอ
 3. การถ่ายภาพหน้าจอ
  • ถ่ายภาพถ่ายหน้าจอของคุณหรือการเล่นเกมอย่างง่าย ๆ และแชร์มันกับเพื่อน ๆ

จัดเก็บและแชร์

 • การชมการบันทึก
  • วิธีที่ #1:หยุดการบันทึก > วิดีโอได้รับการบันทึก > ชมการบันทึก
  • วิธีที่ #2:เปิดแอป Mobizen > กดปุ่ม "≡" > เลือกวิดีโอที่ต้องการชม
 • การแชร์การบันทึก
  • วิธีที่ #1:เปิดแอป Mobizen > กดปุ่ม "≡" > เลือกวิดีโอที่ต้องการแชร์ > กดปุ่มแชร์ > เลือกช่องทาง
  • วิธีที่ #2:เปิดช่องทางที่ต้องการ (Youtube, Facebook ฯลฯ) > กดอัปโหลด > เลือกการบันทึก

ข้อคิดเห็น 0