ทำไมเสียงของเกมจึงไม่ได้รับการบันทึก?

บทนำ

  • Mobizen บันทึกเสียงจากไมโครโฟนที่ติดตั้งในตัวของอุปกรณ์
  • สามารถรวมเสียงของเกม (หรือเสียงอื่น ๆ) เข้ามาได้โดยการปรับความดังเสียงหรือโดยการใช้อุปกรณ์ภายนอก

จะไม่มีการรวมเสียงเข้าไปด้วย หาก..

  • มีการปิดเสียง หรือเสียงเบาเกินไป
  • มีการปิดลำโพงหรือปิดการใช้งาน
  • มีการเสียงชุดหูฟัง / หูฟังบนอุปกรณ์

วิธีการแก้ปัญหา

  • เพิ่มความดังเสียงหลัก
  • เปิด หรือเปิดใช้งานการส่งออกลำโพง
  • ถอดหรือดึงชุดหูฟัง / หูฟังออก

ข้อคิดเห็น 0