ตัวเลือกและการตั้งค่าการบันทึก

บทนำ

 • เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของผู้ใช้
 • ปรับแต่งตัวเลือกเพื่อวิดีโอคุณภาพดีที่สุด
 • เปิดแอป Mobizen > กดเมนู > เลือก "การตั้งค่าการบันทึก"

ตัวเลือก

1. ความละเอียด

 • ตั้งค่าขนาดของวิดีโอตั้งแต่ 240p ไปจนถึง 1440p(2k)
 • มันระบุขนาดหน้าจอของหน้าจอวิดีโอและจำนวนพิกเซลทั้งหมดซึ่งอยู่ในแต่ละเฟรมของการบันทึก
 • ความละเอียดที่สูงกว่ามอบคุณภาพที่ดีกว่า แต่ส่งผลให้วิดีโอมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีการใช้งาน CPU ที่มากขึ้น

2. คุณภาพ

 • ตั้งค่าคุณภาพของวิดีโอ
 • คุณภาพวิดีโอนั้นวัดโดย Mbps และมันมีให้เลือกตั้งแต่5Mbps ไปจนถึง 12 Mbps (ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์) และมันระบุถึงจำนวนพิกเซลที่แสดงระหว่างการการเล่น Mbps ที่สูงกว่าต้องการ CPU และหน่วยความจำมากขึ้นเมื่อมันกำลังเล่น

3.FPS

 • เฟรมต่อวินาที
 • มันระบุถึงจำนวนเฟรมที่ควรได้รับการบันทึกต่อวินาที
 • อัตราเฟรมที่สูงขึ้นหมายถึงวิดีโอที่ลื่นไหลมากยิ่งขึ้น แต่มันจะเพิ่มขนาดของไฟล์เป็นอย่างมาก
 • Mobizen อนุญาตให้เลือกตั้งแต่ 5 fps ไปจนถึง 30 fps โดยขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์

4. การบันทึกเสียง

 • เพื่อบันทึกเสียงจากไมโครโฟนของอุปกรณ์ เลือก บันทึกเสียง "เปิด" และ "ปิด" โดยการปัดปุ่ม

5. Aircircle

 • เลือกมุมมองของ Aircircle ระหว่างการบันทึก
 • ผู้ใช้มีตัวเลือกของโลโก้ Mobizen และรูปที่ผู้ใช้เลือก (ตัวอย่างเช่น โปรไฟล์) 
 • ความโปร่งใส: ความโปร่งใสอนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งความโปร่งใสของ Aircircle
  • เพียงเลื่อนมันไปรอบ ๆ เพื่อเลือกความโปร่งใสที่เหมาะสมจาก 0% ไปถึง 50%

6. pip/FaceCam 

 • กล้องหน้าของอุปกรณ์ (PIP)

7. การแสดงลายน้ำ

 • เปิดการใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อรวม/แสดงลายน้ำระหว่างการบันทึก
 • โดยการแสดงมันขณะที่บันทึก ลายน้ำจะได้รับการประมวลผลระหว่างการบันทึก ไม่ใช่ภายหลังการบันทึกวิดีโอ และมันจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม

8. การนับถอยหลัง

 • ตั้งวินาทีการนับถอยหลังที่ตอนเริ่มของการบันทึกระหว่าง 3 ถึง 10 วินาที
 • การนับถอยหลังนี้อนุญาตให้ผู้ใช้เตรียมพร้อมสำหรับการบันทึกแทนที่จะเริ่มในทันที

9. ท่าทางการสัมผัส

 • ตัวเลือกนี้อนุญาตให้ไม่รวมการแตะและการปัดนิ้วจากมือของผู้ใช้และเมาส์ระหว่างการบันทึก
 • ผู้ใช้สามารถเลือกการบันทึกท่าทางให้ "เปิด" หรือ "ปิด " ได้โดยการปัดนิ้ว

10. เวลาการบันทึก

 • ตั้งว่าจะแสดงตำแหน่งของเวลาการบันทึกที่ใด

ข้อคิดเห็น 0